Asertywny

Bycie asertywnym oznacza posiadanie umiejętności jasnego i stanowczego wyrażania swoich potrzeb i uczuć bez lekceważenia lub podważania zdania innych. Asertywność to zdrowe zachowanie, które pozwala na komunikowanie się w sposób prospołeczny.

Co oznacza zachowanie asertywne?

Zachowanie osoby asertywnej można zdefiniować jako stanowcze i bezpośrednie, ale także empatyczne. Jest to umiejętność wyrażania siebie i swoich poglądów w jasny, obiektywny i przejrzysty sposób. Osoba asertywna kontroluje swój niepokój, mówi to, co ma do powiedzenia, nie będąc wrogo nastawiona do swojego rozmówcy. Broni własnych praw bez naruszania praw innych.

Osoby asertywne mają zdolność wyrażania swoich opinii, występowania w obronie swoich słusznych racji oraz szanowania praw i opinii innych. Mają rozwiniętą umiejętność proszenia i mówienia stanowczego tak lub nie. Człowiek asertywny od razu przechodzi do rzeczy, ale taktownie. Wykorzystuje swoją siłę moralną, umiejętności komunikacyjne i jakość swoich argumentów, aby przejść od razu do sedna.

Jakie cechy ma człowiek asertywny?

Osoby asertywne mają następujące cechy:

  • Potrafią wyrazić to, co czują.
  • Otwarcie dzielą się swoją opinią.
  • Potrafią z szacunkiem nie zgadzać się z opiniami innych ludźmi.
  • Jasno komunikują swoje potrzeby, sugestie i pomysły.
  • Emanują pewnością siebie bez zbędnej dumy czy agresji.

Czy warto być asertywnym?

Asertywność jest bardzo ważna w codziennym życiu, ponieważ pomaga lepiej zaspokoić swoje potrzeby oraz minimalizuje kłótnie i konflikty. Ludzie asertywni odczuwają większą satysfakcję z życia i cieszą się stabilnym życiem emocjonalnym. Uchodzą też za osoby zrównoważone psychicznie.

Bycia asertywnym można się nauczyć. Przede wszystkim trzeba być świadomym tego, co się myśli i czuje. Warto posłuchać opinii innych i pozwolić wypowiedzieć się drugiej stronie, ale jednocześnie trzeba umieć wyrazić swoje zdanie, gdy zostanie się o to poproszonym. Warto rozwijać obiektywność, umiejętności argumentacji, pewność siebie, podnosić samoocenę i ćwiczyć empatię.

Asertywność jest ważna, ponieważ świadczy o dojrzałości człowieka.