Borderline

Borderline (BPD) należy do najczęstszych i najbardziej znanych zaburzeń osobowości. O osobach z tą chorobą mówi się, że są niestabilne emocjonalnie. Poza tym cechuje je impulsywność, gwałtowne zmiany nastroju i zmienny obraz siebie z często zmienianą samooceną. Sprawdź, czym jeszcze charakteryzuje się to zaburzenie.

BPD – co to jest?

Osobowość człowieka kształtują głównie cechy psychologiczne i wzorce zachowań. Obejmują nie tylko życie emocjonalne, ale także indywidualne wzorce myślowe i zachowania społeczne. Indywidualna osobowość może się zmieniać przez całe życie. Zaburzenia osobowości typu borderline powstają m.in. w zależności od predyspozycji genetycznych oraz wzorców uczenia się i relacji. Szczególnie duży wpływ na ich charakter i rozwój mają doświadczenia, które miały miejsce już w dzieciństwie.

W przypadku osobowości borderline można mówić o zaburzeniach, które dotyczą typowych, sztywnych i niezgodnych wzorców odczuwania, myślenia i działania. Prowadzi to często do problematycznych i czasami trudnych do zrozumienia zachowań w relacjach społecznych i wobec siebie. W rezultacie BPD często prowadzi do znacznego stresu i może poważnie pogorszyć jakość życia zarówno osób dotkniętych chorobą, jak i ich bliskich.

Osobowość borderline i jej objawy

U osób z borderline uczucia, myśli i zachowania są często niestabilne lub niespójne. Główne objawy zaburzenia osobowości typu borderline to:

  • niepewność i impulsywność,
  • emocjonalny „rollercoaster”,
  • samookaleczenie i próby samobójcze,
  • wyraźne myślenie czarno-białe (np. wahania między pozytywną a negatywną oceną innych ludzi),
  • uporczywy gniew i agresywność,
  • objawy paranoidalne lub dysocjacyjne,
  • trudność w budowaniu stabilnych relacji,
  • strach przed bliskością połączony ze strachem przed porzuceniem,
  • częste uczucie pustki.

Objawy borderline są zróżnicowane, a co więcej BPD rzadko występuje pojedynczo. Często towarzyszy mu depresja i/lub zaburzenia lękowe (zwłaszcza zaburzenia stresu pourazowego). Mogą również wystąpić zaburzenia snu oraz jedzenia i picia. Najważniejszym elementem leczenia borderline jest psychoterapia.