Mobbing w pracy

Mobbing w pracy to coraz częstsze zjawisko. Każdy, kto pada ofiarą zastraszania, przechodzi trudny okres. Mobbing może prowadzić do zaburzeń snu, problemów sercowo-naczyniowych i depresji u osób dotkniętych tym problemem. Warto znać swoje prawa i wiedzieć, kiedy zgłosić się po pomoc do specjalisty.

Mobbing w pracy: definicja

W miejscu pracy podobnie jak w rodzinie zdarzają się konflikty i różnice zdań. Czasami ktoś przyjmuje zły ton, trzaska drzwiami lub w złości kończy rozmowę telefoniczną. Chwilowe nieprzyjemności nie są jednak podstawą myślenia o zastraszaniu lub psychicznej formie przemocy.

Mobbing w pracy oznacza, że ​​dana osoba jest systematycznie nękana, poniżana, obrażana lub wykluczana przez przełożonych lub współpracowników. Dzieje się to przez dłuższy czas. Zastraszanie może pochodzić od pojedynczych osób lub całej grupy.

Mobbing w pracy: dwa poziomy

Mobbing może dotyczyć poziomu pracy, aspektu społecznego lub odbywać się na obu poziomach. W kontekście pracy chodzi na przykład o takie działania jak:

  • nakazywanie czynności bezsensownych lub obraźliwych,
  • krytykowanie dobrze wykonanych zadań,
  • zatajanie ważnych informacji,
  • manipulowanie wynikami pracy.

Ci, którzy zastraszają na poziomie społecznym:

  • traktują osobę zastraszaną jak powietrze,
  • stosują obraźliwe słownictwo,
  • nękają, dyskryminują lub oczerniają,
  • obrażają insynuacjami np. romansem z szefem,
  • w widoczny sposób unikają przebywania z ofiarą w tym samym pokoju,
  • chowają lub niszczą rzeczy osobiste ofiary.

Mobbing w pracy: konsekwencje

Mobbing w pracy powoduje wysoki poziom cierpienia i może prowadzić do poważnych chorób psychicznych i fizycznych. Wiele osób dotkniętych problemem staje się niezdolnych do pracy podczas epizodu znęcania się, a niektóre nawet porzucają miejsce pracy. Często niezbędna jest pomoc psychoterapeuty, który pomaga uwolnić się od przeżytej traumy.

Dlatego nie wolno bagatelizować ataków, obwiniać się, izolować i czekać na poprawę sytuacji. W przypadku doświadczania ataków mobbingu należy zgłosić sprawę do pracodawcy lub do Państwowej Inspekcji Pracy. Sprawca podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch.